Menighedsrådet

Tommy S. Petersen 

Formand

29 45 43 11

tommysp62@gmail.com

Jes Vinther Jørgensen 

Næstformand

30 69 13 36

 

Hanne Hauberg

Kontaktperson

25 77 49 85

hannehauberg1@gmail.com

Tage V. Andersen

Kirkeværge

20 14 95 10 

andersentagev@outlook.dk

Jens Kristensen

Kassér

21 76 49 25

 

Hanne V. Sørensen 

20 40 14 68

hvsorensen@post.tele.dk

Charlotte B. Beuck

29 82 61 69

 

Menighedsrådets udvalg 

Økonomiudvalg: Jens Kristensen, Tommy Petersen og Tage Andersen

Personaleledelsesudvalg: Hanne Hauberg, Hanne V. Sørensen, Charlotte Bjerre Beuck, Kristine Krarup Ravn og Louise G. C Spurlin-Roe

Kommunikationsudvalg: Kristine Krarup Ravn, Louise G. C. Spurlin-Roe, Charlotte Bjerre Beuck og Jes Vinther Jørgensen.

Musikudvalg: Yoko Andersen, Nils Moltved, Kristine Krarup Ravn og Louise G. C. Spurlin-Roe.

Børne/familie udvalg: Kristine Krarup Ravn, Louise G. C. Spurlin-Roe, Lise Muff og Ulla Petersen

Kirkegårds-sognegårds- og præstegårdsudvalg: Hanne V. Sørensen, Jens Kristensen, Kristine Krarup Ravn (Præstebolig og sognegård), Louise G. C. Spurlin-Roe (Kirkegård). 

Menighedsrådsmøder - spændende og meningsfuldt arbejde 

Der sker mange spændende ting i Blovstrød pastorat - mange projekter i kirken, på kirkegården og i sognegården.  Det behandles blandt andet på menighedsrådsmøderne. 

Alle menighedsmøder er offentlige, og alle er meget velkomne til at deltage. I kan også følge med i referaterne af møderne, som ligger lidt længere nede på siden her. 

23. april 2024