Kontakt

 

 

Kirkens medarbejdere

 

Sognegårdsmedarbejder

Torben Teit Hedegaard 

Telefonnummer:

30 30 35 41

 

Anja Roland Madsen

Graver

Telefonnummer: 30 30 03 86

Mailadresse: arm@km.dk

Træffes bedst mellem 12-13

Henvendelse til graver om:

  • Ønske om fremvisning af nyt gravsted
  • Nedsættelse af urne eller gravsten
  • Ønske om beplantning eller lignende på nyt gravsted med hæk 

Henvendelser, der drejer sig om information om kirkegård, gravstedstyper og priser, attestudstedelser samt regnskab og faktura skal ske til Det fælles kirkekontor på 48 80 04 12 eller mail glm@km.dk 

Johnny Hansen

Kirketjener

Yoko Andersen

Organist 

Mailadresse: yoko.andersen@gmail.com

Christina Bovin 

Kor- og babysalmesangsleder 

Mailadresse: korblovstroed@gmail.com

Niels Moltved 

Kirkesanger 

Præsterne

Kristine Krarup Ravn 

Kirkebogsførende præst

Telefonnummer: 29 91 12 68 

Mailadresse: krk@km.dk

Mandag er præstens fridag 

Louise G. C. Spurlin-Roe

Præst

Telefonnumer: 51 83 90 11

Mailadresse: logc@km.dk

Mandag er præstens fridag 

Kirkekontor - Allerød og Hillerød provstis Fælles kirke- og regnskabskontor

I Hillerød Provsti er flere sogne, deriblandt Blovstrød Sogn, gået sammen om et fælleskontor, der varetager flere administrative funktioner for sognene.

Her henvender man sig bl.a. i forbindelse med papirarbejdet ved dåb, vielse, begravelse mv.

Kontakt til fælleskontoret er:

tlf.: 70 23 03 93

Mail: hpfk@km.dk