Kontakt

 

 

Kirkens medarbejdere

Hanne Dal

Sognegårdsbestyrer 

Træffes på telefon tirsdag-fredag 10-12.

Telefonnummer: 30 30 35 41

Mailadresse: hada@km.dk

Anja Roland Madsen

Graver

Telefonnummer: 30 30 03 86

Mailadresse: arm@km.dk

Johnny Hansen

Kirketjener

Yoko Andersen

Organist 

Mailadresse: yoko.andersen@gmail.com

Christina Bovin 

Kor- og babysalmesangsleder 

Mailadresse: korblovstroed@gmail.com

Niels Moltved 

Kirkesanger 

Præsterne

Kristine Krarup Ravn 

Kirkebogsførende præst

Telefonnummer: 29 91 12 68 

Mailadresse: krk@km.dk

Mandag er præstens fridag 

Louise G. C. Spurlin-Roe

Præst

Telefonnumer: 51 83 90 11

Mailadresse: logc@km.dk

Mandag er præstens fridag 

Kirkekontor - Allerød og Hillerød provstis Fælles kirke- og regnskabskontor

I Hillerød Provsti er flere sogne, deriblandt Blovstrød Sogn, gået sammen om et
fælleskontor, der varetager flere administrative funktioner for sognene.

Her henvender man sig bl.a. i forbindelse med papirarbejdet ved dåb, vielse, begravelse mv.

 

Kontakt

Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød

Telefonnummer: 70 23 03 93

Mailadresse: hpfk@km.dk (kirkekontoret)