Udlejning af Blovstrød sognegård

Blovstrød sognegård har stor betydning for mange - og det er muligt at leje sognegården, blandt andet i forbindelse med kirkelige handlinger.  Nedenfor kan I se, hvem der kan leje sognegården og reglerne herfor.

 

Hvem kan leje sognegården?

1. Dåbsselskaber
2. Bryllupsselskaber (reception)
3. Lokale foreninger i Blovstrød
4. Begravelsesselskaber kan vederlagsfrit låne lokalerne, men skal betale for betjening, etc. Læs mere om begravelseskaffe
5. Sognegårdens lokaler er ikke til rådighed i december måned
Regler for udleje:
1. Leje 2.500 kr. – heraf 1000 kr. i depositum (såfremt lokalerne efterlades i samme stand)
2. Betaling sker forud i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Betaling skal ske til kontonr. 3543 3538033286
3. Nøgle udleveres efter aftale og lægges ved arrangementets afslutning i en kuvert eller plasticpose og puttes i kirkens postkasse.
4. Man kan max disponere over sognegården til gæster i 2,5 timer, inkl. den kirkelige handling. Desuden får man adgang til sognegården 1 time før den kirkelige handling.
5. Før brug gennemgår lejer sammen med udlejer faciliteterne
6. I anretterkøkkenet kan maden anrettes og opvarmes, men ikke tilberedes
7. Lån af kaffemaskine og opvaskemaskine kræver instruktion og må kun betjenes af den instruerede
8. Oprydning på lejedagen: Inventar og lokaler efterlades i ryddet stand. Borde og stole sættes på plads. Affald placeres i cykelskuret bag sognegården. Flasker og dåser fjernes af bruger. Lys slukkes og døre låses.
9. Flygelet indgår ikke i lejemålet. Overtrækket må ikke fjernes. Der kan dog træffes særlig aftale vedr. flygelet.
10. Der er ikke adgang til 1. etage. Af sikkerhedshensyn må børn ikke lege på trapperne.
11. Sognegården er røgfrit område.
12. Der udlejes, som udgangspunkt, ikke til selskaber større end 100 personer.
13. Opklæbning på væggene er ikke tilladt.
14. Brug af levende lys er ikke tilladt

For at kunne leje sognegården skal I kontakte Louise G. C. Spurlin-Roe på telefon 51 83 90 11 eller mail. logc@km.dk - og så aftales der nærmere om dato og tidspunkt, nøgleudlevering og kontrakt.