Medarbejdere 

Hanne Dal - Sognegårdsbestyrer

Telefonnummer: 30 30 35 41

Mailadresse: hada@km.dk

Træffes i tidsrummet 10-12 tirsdag-fredag 

 

Anja Roland Madsen - Graver 

Telefonnumer: 30 30 03 86 

Mailadresse. arm@km.dk

 

Yoko Andersen - Organist 

Mailadresse: yoko.andersen@gmail.com

Johnny Hansen - Kirketjener

Christina Bovin - Kor- og babysalmesangsleder 

Mailadresse: korblovstroed@gmail.com

Niels Moltved -Kirkesanger 

Blovstrød Pastorat

Blovstrød kirke

Kærvej 20, Blovstrød

                                                                         3450 Allerød Lvsbegivenheder       Aktiviteter