Praktisk om bryllup

 

 

I kan blive gift i sognet, hvis I bor i eller har en særlig tilknytning til sognet. Mindst én af jer skal være medlem af folkekirken. Kontakt Det Fælles kirkekontor i Hillerød for at få styr på alt det praktiske.  

 

Ægteskabserklæring
Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk. Når kommunen har behandlet erklæringen, får I en prøvelsesattest tilsendt, som I sender til kirkekontoret sammen med navn og adresse på to vidner, fx to venner eller familiemedlemmer, som er med til vielsen. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.


Samtale med præsten
Alle kommende brudepar i Blovstrød Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen/den kirkelige velsignelse, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen/den kirkelige velsignelse. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig? Præsten ringer eller skriver til jer for at aftale en samtale, efter I har henvendt jer for tidspunkt for vielse eller kirkelig velsignelse i kirken. Tidspunktet for vielse/kirkelig velsignelse aftales med Det Fælles Kirkekontor i Hillerød Provsti på tlf. 70 23 03 93, alle hverdage fra kl. 9.00 til 12.30 samt torsdag fra kl. 15.00 til 17.00. Det er således i første omgang kirkekontoret, I skal tage kontakt til, og derefter præsten, der henvender sig til jer vedr. en samtale. 

 

Er I allerede gift?
Nogle par, som er borgerligt viet, fx på rådhuset, vælger efterfølgende at få en kirkelig velsignelse. Velsignelsen minder meget om vielsesritualet men har intet juridisk indhold. Vælger I denne løsning skal vi bare se en vielsesattest. 


Navneændring
Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk senest 15 dage før vielsen - med bryllupsdatoen som ekspeditionsdato.

 

Traditionerne 

Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:

  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.

 

Sådan foregår vielsen
Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad. Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på. Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, mens der bedes for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser. Efter vielseshandlingen synger man endnu en salme. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

 

Skriv jer i kalenderen 

Aftal tid for den store dag ved at kontakte Fælleskirkekontoret

Ægteskabs-erklæring på borger.dk

Før vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dkFør vielsen skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk

Navneændring

Ønsker I at ændre navn på bryllupsdagen? Det gør I på Borger.dk senest 15 dage før vielsen - med bryllupsdatoen som ekspeditionsdato.