Regler for udlån

Blovstrød sognegård, Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød.                
 Gunhild Fjord, mobil 3030 3543


Leje af Blovstrød sognegård i forbindelse med kirkelig handling

 • Sognegårdens lokaler i underetagen kan lejes til sammenkomst/reception i forbindelse med kirkelige  handlinger; dåb, bryllup og begravelse. Dog ikke konfirmation. Ved sammenkomst/reception forstås et arrangement der ikke er et middagsselskab. Arrangementet foregår i dagtimerne af en varighed på max. 8 timer inklusiv forberedelse og oprydning/rengøring.

Desuden udlejes/udlånes Blovstrød sognegård til  

 • Sognets foreninger eller organisationer i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger (der betales leje). 
 • Menighedsrådsmedlemmer, kasserer, kirkeværge og ansatte samt ægtefæller i forbindelse med mærkedage (vederlagsfrit).
 • Frivilligt ældrearbejde (vederlagsfrit). 
 • Velgørende foreninger i forbindelse med indsamlinger (vederlagsfrit).
 • AA (vederlagsfrit). 
 • Præstekonventer (vederlagsfrit).

Regler for udlejning af Blovstrød sognegård

 • Det koster 1000,- kr plus 500,- kr i depositum, der indbetales altså 1.500,- kr. forud på 
konto 3543 3538033286. De 500,- kr vil blive tilbagebetalt, hvis der ikke bliver brug for rengøring.
 • Før brug gennemgår lejer faciliteterne med udlejer.
 • Køkkenet er et anretterkøkken. Der kan altså ikke tilberedes mad i køkkenet.
 • Lån af kaffemaskine samt opvaskemaskine kræver instruktion og må kun betjenes af den instruerede.
 • Oprydning på udlånsdagen: Inventar og lokaler efterlades i ryddet og rengjort stand. Bordene sættes på plads og vaskes af, stolene sættes op under bordene. Gulvet fejes eller støvsuges. Køkkenet rengøres. Lys slukkes og dørene låses. Nøglen lægges i kuvert eller plastikpose og lægges i postkassen.
 • Flygel indgår ikke i lejen og overtrækket skal forblive på.
 • Der er ikke adgang til 1. sal. Af sikkerhedshensyn må der ikke leges på trapperne.
 • Sognegårdens lokaler er røgfrit område.
 • Brandmyndighederne har bestemt at der højst må være 100 personer i stueetagen.
 • Der må ikke klæbes noget op på væggene. Menighedsrådet forbeholder sig ret til efter eget skøn at gøre erstatningskrav gældende i tilfælde af skade forvoldt på bygningsdele eller inventar. Ovenstående lånebetingelser accepteres af låner  

__________________________________

Email  ________________________________      

Mobil  ________________________

Konto nr. (hvor depositum kan sættes ind)

______________________________________

Udlåner _________________________________

Dato ______________________Foto: Flemming Nyberg