Tilbageblik - A. Kongsgaard

Tilbageblik

Blovstrød Sogn

Fra Bogen om Frederiksborg Amt, 1969

BLOVSTRØD SOGN OG BLOVSTRØD KOMMUNE
De mange bilister, der efterhånden har fundet på at lægge søndags- eller ferieturen ind gennem Blovstrød by fra Kongevejen mod Isterødvejen og Hørsholm motorvej, vil ikke være utilbøjelige til at tillægge de første beboere her æstetiske bevæggrunde ved valget af boplads. Læs videre her