Fastgørelse af gravsten

Et stenhuggeri har henvendt sig angående fastgørelse af gravsten, der står på et fundament. Der har været ulykker, hvor stenen er væltet ned over nogen. Det anbefales derfor, at stenen fastgøres til underlaget. Det er gravstedsejerens ansvar, at der sker en sådan fastgørelse. Den kan normalt foretages af en stenhugger.

Forsendelse af urner

Meddelelse til krematorier og bedemænd med relation til Blovstrød kirke
Modtagelse af askeurner fra krematorier kan uden særlig aftale kun ske mandag-fredag kl. 9-15. Menighedsrådet overtager først ansvaret for urnen, når denne er overleveret til menighedsrådet eller kirkens personale, og en kvittering for modtagelsen er givet til transportøren.Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i Kirkeministeriets gældende cirkulære nr. 221 af 01/12/1975 om udførelse af ligbrænding (Til krematoriebestyrelserne), hvor det i § 8 er anført, ”Skal urnen forsendes, skal der anvendes en forsvarlig emballage af træ eller pap, og forsendelsen skal ske som anbefalet forsigtig-postpakke”.