Blovstrød menighedsråd

 

Menighedsrådets formand fortæller kort om sig selv

”Mit navn er Line Kristiane Vincentz Larsen. Jeg flyttede tilbage til Blovstrød for to år siden sammen med min mand og kort tid efter fik vi vores datter. Jeg er selv født og opvokset i Blovstrød, døbt og konfirmeret i Blovstrød Kirke, og min datter er nu også døbt i kirken, ligesom min mand og jeg til sommer skal velsignes i kirken. Til hverdag arbejder jeg som lærer på Usserød Skole.

Menighedsrådet er helt nyt, forstået på den måde, at ingen af os har siddet i den forudgående periode. Vi ser alle frem til to gode og spændende år med et godt og positivt samarbejde”.

Menighedsrådet

Line Kristiane Vincentz Larsen, formand
Hanne Hauberg, næstformand og kontaktperson
Tommy Petersen, kasserer
Tage V. Andersen, kirkeværge
Christina Winther-Poulsen
Agnethe Schultz
Jørgen Jessen
Kristine K. Ravn, sognepræst
Elsebeth Hougaard Jensen, sognepræst
Niels Moltved, medarbejderrepræsentant