Medlemsskab

De fleste bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt, mens de er spædbørn. Man kan dog også blive medlem senere i livet. Man kan frit melde sig ud.
Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn, hvor de bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken. Medlemmer af folkekirken skal betale kirkeskat.Et medlem af folkekirken, der flytter til udlandet, bevarer sit medlemskab af folkekirken, medmindre han eller hun selv melder sig ud. Hvis man er skattepligtig i Danmark, men slutter sig til en af de danske menigheder i udlandet, har man mulighed for at få overført sin kirkeskat til den menighed.Yderligere information på Kirkeministeriets hjemmeside:
> Hvordan man bliver medlem af folkekirken
> Medlemmers ret til kirkelig betjening
> Sognebåndsløsning
> Medlemmer, der bor i udlandet

Indmeldelse / genindmeldelse i Folkekirken
Personlig henvendelse til én af sognets præster. 

Information på Kirkeministeriets hjemmeside: