Kære 2019-konfirmander og kære konfirmandforældre

Så er tiden ved at nærme sig for konfirmationsundervisningen.
Hvis man vil deltage i konfirmandforberedelsen, bliver der holdt indskrivning
Tirsdag den 21. august 2018 kl. 19.30.

Det er måske lidt gammeldags sådan at holde indskrivning efter at vi er gået over til online-tilmelding, men vores erfaring er, at det er godt lige at se hinanden i øjnene, forældre, konfirmander og præster, inden vi begynder undervisningsforløbet.

Vi begynder med en kort gudstjeneste, og derefter vil vi gå ned i sognegården, hvor præsterne vil fortælle lidt om, hvad årets undervisning kommer til at byde på.

Derefter vil vi på baggrund af jeres online-tilmeldinger danne os et overblik over de enkelte konfirmationstidspunkter og evt. forsøge at flytte nogen, hvis det ser meget ujævnt ud og nogen er fleksible i forhold til dag og klokkeslæt.
Herefter vil konfirmationsdagen være bindende og kan ikke ændres til en anden.

Til dem, der ikke allerede har set det på kirkens hjemmeside, så er datoerne for konfirmationerne:
Konfirmationer i 2019
Blovstrød Skole
Lørdag den 11. maj kl. 10.00 og
13.00.Store Bededag den 17. maj kl. 10.00 og 13.00. 

Allerød Privatskole
Lørdag den 11. maj kl. 11.30 er fortrinsvis for 8. B 
Store Bededag den 17. maj kl. 11.30 er fortrinsvis for 8. A

Undervisning  
Undervisningen begynder den 28. august for Blovstrød Skole.
Undervisningen vil året igennem være fra 8.00-9.30. Begge klasser undervises sammen.


Og for Privatskolen begynder undervisningen for begge klasser torsdag den 30. august og vil året igennem være fra kl. 13.30-15.00.

Da sognepræst Kristine Krarup Ravn går på barsel efter sommerferien, vil der blive ansat en eller to nye præster til at varetage undervisningen. 

På vegne af de præster, som vil blive ansat til at varetage undervisningen 

Kristine K. Ravn. Sognepræst i Blovstrød.Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Online tilmelding

2018-2019
Online tilmelding
2019-2020
Online tilmelding
2020-2021
Online tilmelding 

Kommende datoer

Konfirmationer i 2019 Blovstrød Skole
Lørdag den 11. maj kl. 10.00 og 13.00.
Store Bededag den 17. maj kl. 10.00 og 13.00. 

Allerød Privatskole
Lørdag den 11. maj kl. 11.30 er fortrinsvis for 8. B 
Store Bededag den 17. maj kl. 11.30 er fortrinsvis for 8. A  

Konfirmationer i 2020
Blovstrød Skole fortrinsvis 8.a
Store Bededag den 8. maj kl. 10.00
Lørdag den 9. maj 13.00 

Blovstrød Skole fortrinsvis 8.b
Store Bededag den 8. maj 11.30
Lørdag den 9. maj kl. 10.00
 
Allerød Privatskole fortrinsvis 8.a
Lørdag den 9. maj kl. 11.30 Allerød Privatskole fortrinsvis 8.b
Store Bededag den 8. maj kl. 13.00 

Konfirmationer i 2021
Blovstrød Skole fortrinsvis 8.a
Storebededag den 30. april kl. 13.00
Lørdag den 1. maj kl. 10.00 

Blovstrød Skole fortrinsvis 8.b
Store Bededag den 30. april kl. 11.30
Lørdag den 1. maj kl. 13.00 

Allerød Privatskole fortrinsvis 8.a
Storebededag den 30. april kl. 10.00

Allerød Privatskole fortrinsvis 8.b
Lørdag den 1. maj kl. 11.30