Dåb

Foto: Flemming Nyberg

Dåb aftales med den præst, der skal forestå dåben. Vi vil gerne vide, hvilken søndag dåben skal finde sted, barnets fornavn(e), evt. mellemnavn, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn.Endvidere skal vi have navn og adresse på mindst tre faddere, dog højst fem. Barnets gudmoder/gudfader tælles med som fadder, dog ikke, hvis det er én af forældrene, der bærer barnet. En fadder skal selv være døbt og ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund. Præsten, som skal døbe barnet, kontaktes for at få en aftale om et tidspunkt for en samtale. Skal barnet døbes uden for sognet, kontaktes præsten ved den pågældende kirke.

Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Sådan foregår dåben

En dåb i Blovstrød Kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

 

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.
Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i et lokale ved våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Leje af sognegården

Ønskes sognegården lejet, kontakt                  
Gunhild Fjord, mobil 3030 3543

OBS. det er ikke muligt at låne sognegården i december måned pga. andre arrangementer

Regler for udlån

OBS. Nye regler for udlån af sognegården træder snart i kraft:

Fra 01-03-2020 kan man maksimum disponere over sognegården til gæster i 2,5 timer,inkl. den kirkelige handling. Desuden får man adgang til sognegården 1 time før den kirkelige handling.

Fra 01-11-2019 er det kun muligt at få 'kaffe og kage' i sognegården efter bisættelse/begravelse (50 kr pr. deltager). Frivillige står for at anrette, nedtage og opvaske.

NB: Ønskes traktement(øl og vand, smørrebrød mv.) som supplement til 'kaffe og kage' bedes lejere selv medbringe, anrette og nedtage alt til dette traktement - og i øvrigt selv købe plastikservice (spisestel, bestik, glas m.m.) til traktementet, så man undgår opvask oveni de frivilliges opvask.

 

 

 

 

 

 Mulige datoer for lørdagsdåb i 2019- 2020

Det er som udgangspunkt altid muligt, at få døbt sit barn om søndagen i højmessen kl. 10, men hvis der har været dåb til flere højmesser i træk, vil dåben i stedet placeres efter højmessen, som en særskilt dåbsgudstjeneste. Derudover er det muligt at få døbt sit barn om lørdagen. Der kan højst være to børn, der døbes samme dag. Det er muligt at få lørdagsdåb i Blovstrød Kirke på følgende dage: 

OBS. det er ikke muligt at låne sognegården i december måned pga. andre arrangementer

Mulige datoer for lørdagsdåb i 2020
11.1.2020 ved Kristine Krarup Ravn
22.2.2020 ved Kristine Krarup Ravn
21.3.2020 ved Kristine Krarup Ravn
18.4 2020 ved Kristine Krarup Ravn
16.5 2020 ved Mathias Harding
 6.6.2020 ved Mathias Harding
15.8 2020 ved Kristine Krarup Ravn
22.8 2020 ved Kristine Krarup Ravn (NB: kun muligt kl.9.30)

26.9.2020 ved Mathias Harding

24.10.2020 ved Kristine Krarup Ravn

28.11.2020 ved Mathias Harding

05.12.2020 ved Kristine Krarup Ravn

Mulige datoer for lørdagsdåb 2021

09.01.2021 ved Kristine Krarup Ravn

27.02 ved Kristine Krarup Ravn

20.03 ved Mathias Harding (NB: kl. 13.30, og når dette tidspunkt er fyldt også kl.12.00)

10.04 ved Kristine Krarup Ravn (NB: kl.13.00, og når dette tidspunkt er fyldt også kl.12.00)

17.04 ved Mathias Harding (NB: kl.12.00, og når dette tidspunkt er fyldt også kl.11.00)

 

Med mindre andet er angivet med NB, så er alle datoer kl. 11.00, og når dette tidspunkt er fyldt også kl. 9.30

 

 

 

 

 

 

Navnet:

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal dåbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende blanketten ”Navngivning” til kirkekontoret.

Faddere:

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
 Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Hvad skal barnet hedde:

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde. 
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.