Bisættelse og begravelse

Ved dødsfald er det en fordel at begynde med at rette henvendelse til den præst, man ønsker skal forestå en kirkelig handling. Man kan endvidere kontakte en bedemand / begravelsesforretning, som vil hjælpe med det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen. En bisættelse betyder, at kisten skal brændes, hvorimod en begravelse er en jordfæstelse på kirkegården. En bisættelse / begravelse skal altid finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet. Men der kan i ganske særlige tilfælde gives dispensation herfra. Alle aftaler vedrørende gravsted træffes med graveren.

Kirkelig begravelse
Var afdøde medlem af Folkekirken, således at en præst skal forestå bisættelsen/begravelsen, kontaktes præsten med henblik på en samtale forud for den kirkelige handling. 

Ikke-kirkelig begravelse
Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ønskede en borgerlig bisættelse/begravelse - d.v.s. ikke ønskede bisættelse/begravelse fra en kirke og ikke ønskede en præsts medvirken.

Kirkegårdsvedtægter

Kirkegårdstakster 2019  


Leje af sognegården

Ønskes sognegården lejet, kontakt                  
Gunhild Fjord, mobil 3030 3543

OBS. det er ikke muligt at låne sognegården i december måned pga. andre arrangementer

Regler for udlån