Attester

Bortkomne attester og navneændring
Generelt kan siges, at henvendelser vedr. attester skal ske til sognet, hvori man bor. Ved spørgsmål i øvrigt kan der altid rettes henvendelse til Kirkekontoret:

Blovstrød Sognegård,
Kærvej 20,
3450 Allerød
Telefon: 70 23 03 93.

Hvis du har digital signatur
og- er fødselsregistreret eller døbt i Danmark
og- det drejer sig om en navneattest, dåbsattest eller vielsesattest for dig selv,
kan du også bestille den over nettet.

Når du har bestilt din attest vil den blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Bestillingen behandles i mange tilfælde i dit bopælssogn.

Andre attester, blanketter m.m.
På Personregistrering.dk finder du også blanketter og vejledninger til brug for andre af livets forhold. Følg links og vejledning her:

 • Navngivning
 • Navneændring
 • Navneændring på bryllupsdagen
 • Samlivserklæring
 • Samtykkeerklæring
 • Erklæring fra nærmeste slægt
 • Fødselsanmeldelse
 • Omsorgs- og ansvarserklæring
 • Morens oplysninger til faderskabssagen
 • Anerkendelse af faderskab
 • Registrering af faderskab
 • Anmodning om begravelse/ligbrænding
 • Anmeldelse af dødfødt barn
 • Spredning af aske over åbent hav


Det er nemmest at udfylde blanketterne direkte fra pc'en - under  udfyldelsen fremkommer relevant hjælp til de enkelte felters udfyldelse. 
Hvis du alligevel foretrækker at udfylde blanketterne i hånden, kan du udskrive de tomme blanketter. 
Du vælger den blanket du gerne vil  udskrive i listen. Sammen med blanketten udskrives en  vejledning med hjælp til at udfylde blanketten. Det fremgår af  vejledningen, hvor du skal sende den udfyldte blanket hen.