Præst søges til halvtredsprocentsstilling til Blovstrød Kirke i Helsingør Stift 
Menighedsrådet ved Blovstrød Kirke søger en sognepræst til en nyoprettet lokalfinansieret halvtredsprocents stilling.
 
Da stillingen er nyoprettet, vil det i nogen grad selv være muligt at forme stillingen alt efter, hvor ansøgeren særligt måtte have sin interesse. Dog vil en del tid være bundet til ”kerneopgaver” i form af kirkelige handlinger og undervisning. Menighedsrådet er klar over, at der kun er tale om en halvtredsprocents stilling, hvorfor man vil være opmærksom på, at den nyansatte præst ikke overbebyrdes med opgaver.

Menighedsrådet søger en præst, som er teologisk velfunderet og som kan forkynde evangeliet, så det er til at forstå – i den grad, man nu overhovedet kan tale om at forstå troen.Det er vigtigt for menighedsrådet, at den nye præst kan se sig selv i den ånd og det liv, som præger sognet og ønsker at indgå i et tæt samarbejde med stedets anden fuldtidspræst og det øvrige personale. 

Blovstrød sogn er et geografisk stort landsogn, som dog ligger mindre end tre kilometer fra Allerød Station, hvor København kan nås på under 30 minutter med S-tog. Bil er derfor ikke strengt nødvendig for at kunne bestride stillingen. Sognet står overfor en kraftig udbygning i de kommende år, og stillingen vil muligvis på længere sigt kunne udvides.  

Den nye præst vil ugentligt komme til at undervise hvert andet år et og hvert andet år to hold konfirmander. Derudover er der ved kirken blandt andet en seniorklub, minikonfirmander, kor, babysalmesang, tradition for foredrag og koncerter arrangeret af et aktivitetsudvalg og flere pastagudstjenester. 

Der stilles et flot kontor til rådighed, ligesom præsten også vil have adgang til et mindre bibliotek. Begge dele er beliggende i en meget fin sognegård lige overfor kirken. 

Ved yderligere spørgsmål kan sognepræst Kristine Krarup Ravn kontaktes på telefon 29 91 12 68 eller menighedsrådsformand Line Kristiane Vincentz Larsen på 31 41 12 17. 

Aflønning vil ske med 50 % af lønnen efter overenskomsten. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til biskoppen over Helsingør Stift,
Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør, eller pr. e-mail til kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”. 

Opslået:  4. september 2018
Udløber:  24. september 2018