Blovstrød menighedsråd

D. 13. november 2018 var der menighedsrådsvalg for de næste to år. 

Der er et nyt medlem i forhold til forrige råd nemlig Paul Svennesen. Paul er maskinmester hos Novo Nordisk.
Det er i sidste ende ikke lykkedes at finde 7 medlemmer til menighedsrådet, og derfor består det nuværende råd af de følgende 6 personer foruden sognepræsterne Ole Lyngvåg og Mathias Harding, som er fødte medlemmer:

Hanne Hauberg
Tage V. Andersen
Tommy S. Petersen
Jørgen Jessen
Paul Svennesen

Ved det nye menighedsråds konstituerende møde d. 29. november blev de forskellige positioner besat som følger:
Formand:
Næstformand: Jørgen Jessen.
Kontaktperson: Hanne Hauberg.
Kirkeværge: Tage V. Andersen.
Kasserer: Tommy S. Petersen.
Sekretær: Gunhild Fjord.

Bygningssagkyndig: Marie Louise Johansen.
Underskriftsberettiget: Tommy S. Petersen.

Stående udvalg (KKPS-udvalg): Paul Svennesen, Jørgen Jessen, Hanne Hauberg og Ole Lyngvåg.

Valgbestyrelse: Tommy S. Petersen og Hanne Hauberg).

Aktivitetsudvalg: Ulla Petersen, Preben Holkjær, Grete Jessen, Vivi Lykking og Ole Lyngvåg (formand). 

Økonomiudvalg: Tage Andersen og Tommy S. Petersen.

Hjemmesideudvalg: Ole Lyngvåg, Jørgen Jessen og Peter Bastrup.

Repræsentant til skoletjenesten: Ole Lyngvåg.

Repræsentant til det fælles aktivitetsudvalg: Ulla Petersen.

Personaleledelsesudvalg: Ole Lyngvåg, Hanne Hauberg og Tage Andersen.

Menighedsrådets møder er åbne for alle interesserede. Mødedatoerne for den kommende tid vil snart være at finde på hjemmesiden.

 

 

Medlemmer

Formand


Kirkeværge
Tage V. Andersen
Kildebakken 2
3450 Allerød
tlf.: 20 14 95 10
tage.v.andersen@mail.dk

Menigt medlem
Paul Reuter Svennesen
Sortemosevej 7
3450 Allerød
tlf.: 24 66 78 24
svennesen@gmail.com

Menigt medlem
Lis Fjellerup

3450 Allerød
tlf.: 48 17 49 82

Næstformand
Jørgen Jessen
Drabæksvej 6
3450 Allerød
tlf.: 48 17 21 87/30 43 64 51
jgjes@mail.tele.dk

Kontaktperson
Hanne Hauberg
Kornmarken 7
3450 Allerød
tlf.: 25 77 49 85
hannehauberg1@gmail.com

Kasserer
Tommy S. Petersen
(underskriftberettiget)
Bakkedraget 6
3450 Allerød
tlf.: 29 45 43 11
tommysp62@gmail.com