Blovstrød menighedsråd

D. 13. november 2018 var der menighedsrådsvalg for de næste to år. 

Der er et nyt medlem i forhold til forrige råd nemlig Paul Svennesen. Paul er maskinmester hos Novo Nordisk.
Det er i sidste ende ikke lykkedes at finde 7 medlemmer til menighedsrådet, og derfor består det nuværende råd af de følgende 6 personer foruden sognepræsterne Kristine Krarup Ravn og Mathias Harding, som er fødte medlemmer:

Hanne Hauberg
Tage V. Andersen
Tommy S. Petersen
Jørgen Jessen
Paul Svennesen
Lis Fjellerup

Ved det nye menighedsråds konstituerende møde d. 25. februar blev de forskellige positioner besat som følger:
Formand: Hanne Hauberg
Næstformand: Jørgen Jessen.
Kontaktperson: Hanne Hauberg.
Kirkeværge: Tage V. Andersen.
Kasserer: Tommy S. Petersen.
Sekretær: Gunhild Fjord.

Bygningssagkyndig: Marie Louise Johansen.
Underskriftsberettiget: Tommy S. Petersen og Hanne Hauberg.

Stående udvalg (KKPS-udvalg): Paul Svennesen, Jørgen Jessen, Hanne Hauberg og Kristine Krarup Ravn.

Valgbestyrelse: Tommy S. Petersen, Hanne Hauberg og Tage V. Andersen.

Aktivitetsudvalg: Ulla Petersen, Preben Holkjær, Grete Jessen, Vivi Lykking, Mathias Harding og Kristine Krarup Ravn(formand). 

Økonomiudvalg: Tage Andersen, Tommy S. Petersen, Tage V. Andersen og Kristine Krarup Ravn.

Hjemmesideudvalg: Mathias Harding og Jørgen Jessen

Repræsentant til skoletjenesten: Kristine Krarup Ravn.

Repræsentant til det fælles aktivitetsudvalg: Ulla Petersen.

Personaleledelsesudvalg: Kristine Krarup Ravn, Hanne Hauberg og Tage Andersen.

Menighedsrådets møder er åbne for alle interesserede. Mødedatoerne for den kommende tid vil snart være at finde på hjemmesiden.

 

 

Medlemmer

Formand & Kontaktperson
Hanne Hauberg
Kornmarken 7
3450 Allerød
tlf.: 25 77 49 85
hannehauberg1@gmail.com

Kirkeværge
Tage V. Andersen
Kildebakken 2
3450 Allerød
tlf.: 20 14 95 10
tage.v.andersen@mail.dk

Menigt medlem
Paul Reuter Svennesen
Sortemosevej 7
3450 Allerød
tlf.: 24 66 78 24
svennesen@gmail.com

Næstformand
Jørgen Jessen
Drabæksvej 6
3450 Allerød
tlf.: 48 17 21 87/30 43 64 51
jgjes@mail.tele.dk

Kasserer
Tommy S. Petersen
(underskriftberettiget)
Bakkedraget 6
3450 Allerød
tlf.: 29 45 43 11
tommysp62@gmail.com

Menigt medlem
Lis Fjellerup

3450 Allerød
tlf.: 48 17 49 82