Blovstrød menighedsråd

D. 15. september 2020 var der menighedsrådsvalg for de næste to år.

Foruden de 7 nye valgte medlemmer til menighedsrådet, består det nye råd af sognepræsterne Kristine Krarup Ravn og Mathias Harding, som er fødte medlemmer:

Tommy Petersen

Hanne Hauberg

Tage V. Andersen

Hanne Sørensen

Charlotte Bjerre Beuck

Claus Fosbæk

Mathias Muff

 

Der blev endvidere valgt to stedfortrædere: Lisbeth Dyrkjær og Jørgen Jessen.

Ved det nye menighedsråds konstituerende møde d. 24. november blev de forskellige positioner besat som følger:


Formand: Tommy Petersen
Næstformand: Hanne Hauberg
Kontaktperson: Hanne Hauberg
Kirkeværge: Tage V. Andersen
Kasserer: Mathias Muff
Sekretær: Den fremtidige sognegårdsbestyrer/kirketjener [uafklaret]

Ved samme møde 24/11 gik Lisbeth Dyrkjær ind i menighedsrådet som menigt medlem i stedet for Charlotte Bjerre Beuck, der siden menighedsrådsvalget 15/9 er blevet ansat ved kirken som stedets kirketjenervikar.

Bygningssagkyndig: Marie Louise Johansen.
Underskriftsberettiget: Mathias Muff

Stående udvalg (KKPS-udvalg): Claus Fosbæk, Hanne Sørensen, Kristine Krarup Ravn.

Valgbestyrelse: Tommy Petersen (formand), Tage V. Andersen og Hanne Sørensen.

Aktivitetsudvalg: [uafklaret]

Økonomiudvalg: Mathias Muff, Tommy Petersen og Tage V. Andersen.

Hjemmesideudvalg: Mathias Harding og Jørgen Jessen.

Repræsentant til skoletjenesten: [uafklaret]

Repræsentant til det fælles aktivitetsudvalg: [uafklaret]

Personaleledelsesudvalg: Hanne Hauberg, Claus Fosbæk og Kristine Krarup Ravn.

Menighedsrådets møder er åbne for alle interesserede. Mødedatoerne for den kommende tid vil snart være at finde på hjemmesiden.

Medlemmer

Formand
Tommy Petersen
Bakkedraget 6
3450 Allerød
tlf.: 29 45 43 11
tommysp62@gmail.com

Kirkeværge
Tage V. Andersen
Kildebakken 2
3450 Allerød
tlf.: 20 14 95 10
tage.v.andersen@mail.dk

Menigt medlem
Lisbeth Dyrkjær

Næstformand og kontaktperson
Hanne Hauberg
Kornmarken 7
3450 Allerød
tlf.: 25 77 49 85
hannehauberg1@gmail.com

Kasserer
Mathias Muff

Menigt medlem

Claus Fosbæk

Menigt medlem

Hanne Sørensen