Barselsvikar søges til Blovstrød Kirke i Helsingør Stift

Barselsvikar søges til Blovstrød Kirke i Helsingør Stift Opslået: 12/06 2018 Udløber: 02/07 2018 Menighedsrådet ved Blovstrød Kirke søger en barselsvikar for sognepræst Kristine K. Ravn, som går på barsel medio august.
Menighedsrådet søger en præst som er teologisk velfunderet og som kan forkynde evangeliet, så det er til at forstå – i den grad, man nu overhovedet kan tale om at forstå troen.
Det er vigtigt for menighedsrådet, at barselsvikaren kan se sig selv i den ånd og det liv, som præger sognet, fremfor at sætte en masse nye skibe i søen.
Blovstrød sogn er et geografisk stort landsogn, som dog ligger mindre end tre kilometer fra Allerød Station, hvor København kan nås på under 30 minutter med S-tog.
Barselsvikaren vil ugentligt komme til at undervise to eller tre hold konfirmander frem mod deres konfirmation i maj 2019. Konfirmanderne kommer fra henholdsvis Blovstrød Skole og Allerød Privatskole.
Menighedsrådet har ansat to lærere til at undervise minikonfirmander, men det forventes at barselsvikaren også deltager enkelte gange i undervisningen.
Der er ansat en anden præst ved kirken, Elsebeth Hougaard Jensen, i en tyveprocents stilling, som blandt andet tager sig af babysalmesang og tager cirka hver femte gudstjeneste. Barselsvikaren må altså regne med selv at have de fleste højmesser. Der arbejdes dog på en udvidelse af præstenormeringen ved kirken.
Menighedsrådet forventer, at barselsvikaren, udover at prioritere arbejdet med søndagens højmesse, også finder tid til at deltage i sognets seniorklub, deltagelse i de forskellige arrangementer, som kirkens aktivitetsudvalg har fastlagt for det næste år og endvidere også finder tid til at tage på husbesøg.
Der afholdes cirka fire årlige pastagudstjenester, hvor kirkens børne– og spirekor medvirker og en månedlig lørdagsdåb.
Gennemsnitligt er der omkring 30-35 bisættelser om året, og der bor cirka 3700 mennesker i sognet, som dog er under kraftig udbygning.
Der stilles kontor, samtaleværelse og et mindre bibliotek til rådighed. Begge dele er beliggende i en meget lækker og total-istandsat sognegård lige overfor kirken.
Menighedsrådet agter at afholde prøveprædikener den 23. juli.
Ved yderligere spørgsmål kan sognepræst Kristine Krarup Ravn kontaktes på telefon 29 91 12 68. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012) samt et særligt tillæg på 11.100 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamensbevis og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 
Ansøgninger stiles til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. mail: kmhel@km.dk og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. Kuverten bedes mærket ”Ansøgning”.