Medarbejdere

Kirkeværge
Tage V. Andersen
Kildebakken 2
3450 Allerød
tlf.: 20 14 95 10

tage.v.andersen
@mail.dk

Sognegårdbestyrer
Kirketjener

Gunhild Fjord
tlf.: 30 30 35 43

gcf@km.dk


Kirkesanger
Niels Erik Moltved
Drabæk Huse 45
3450 Allerød

nem@vd.dk)

Flexjob i sognegården
Inga Marie

Graver
Michael Hviid Wegind
Træffes alle hverdage
på tlf. 30 30 03 86 

graver@blovstroed.dk

Gravermedhjælper
Kjeld Hansen
Kærvej 20, 3450 Allerød
tlf.: 50 50 77 59


Organist
Louise Lund
Silkeborggade 40, 4. tv.,
2100 København Ø
tlf.: 35 26 69 30

louislund88
@youmail.dk