Regler for udlån

BLOVSTRØD SOGNEGÅRD

Administration af udlejning
Gunhild Fjord tlf. 30 30 35 43
Kærvej 20, Blovstrød, 3450 Allerød

Udleje af stueetagen i Blovstrød Sognegård

1. Hvem kan leje lokalerne i sognegården?
a) Dåbsselskaber
b) Bryllupsselskaber
c) Grundejerforeninger i Blovstrød
d) Begravelsesselskaber kan vederlagsfrit låne lokalerne, men skal betale for betjening.
e) Sognegårdens lokaler er ikke til rådighed i december måned.

2. Regler for udleje:
a) Leje. 1.000 kr. Depositum 500 kr.
b) Betaling sker forud i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Betaling kan ske kontant eller til konto
3543 3538033286. Nøgle udleveres ved betaling og lægges ved arrangementets afslutning i en
plasticpose og puttes i kirkens postkasse.
c) Lokalerne stilles til rådighed: Se under det enkelte type arrangement (bisættelse, dåb og vielse)
d) Før brug gennemgår lejer sammen med udlejer faciliteterne.
e) I anretterkøkkenet kan mad anrettes og varmes, men ikke tilberedes.
f) Lån af kaffemaskine og opvaskemaskine kræver instruktion og må kun betjenes af den instruerede.
g) Oprydning på lejedagen: Inventar og lokaler efterlades i ryddet stand. Borde og stole sættes
på plads. Affald placeres i cykleskuret. Flasker og dåser fjernes af bruger. Lys slukkes og døre låses.
h) Flygelet indgår ikke i lejemålet. Overtrækket må ikke fjernes.
Der kan dog træffes særlig aftale vedr. flygelet.
i) Der er ikke adgang til 1. etage. Af sikkerhedshensyn må børn ikke lege på trapperne.
j) Sognegården er røgfrit område.
k) Brandmyndighederne har bestemt, at der max. må være 100 personer i stueetagen.
l) Opklæbning på væggene er ikke tilladt.

3. Menighedsrådet forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at gøre erstatningskrav gældende i tilfælde af skade forvoldt på bygningsdele eller inventar.

Ovenstående lejebetingelser accepteres hermed af Dato: _________

________________________________ ________________________________

Låner/lejer Udlåner/udlejer

E-mail ____________________

Tlf. ____________________

Kontonr., hvortil depositum kan returneres efter udlejers bestemmelse ____________________

Foto: Flemming Nyberg