Graverkontor

Kirkegårdsvedtægter for Blovstrød Kirke
Klik her

Kirkegårdstakster
Klik her

Forsendelse af urner

Meddelelse til krematorier og bedemænd med relation til Blovstrød kirke:
Modtagelse af askeurner fra krematorier kan, med mindre andet er aftalt, kun ske mandag-fredag kl. 9-15. Menighedsrådet overtager først ansvaret for urnen, når denne er overleveret til menighedsrådet eller kirkens personale, og en kvittering for modtagelsen er givet til transportøren. Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i Kirkeministeriets gældende cirkulære nr. 221 af 01/12/1975 om udførelse af ligbrænding (Til krematoriebestyrelserne), hvor det i § 8 er anført at: ”Skal urnen forsendes, skal der anvendes en forsvarlig emballage af træ eller pap, og forsendelsen skal ske som anbefalet forsigtig-postpakke”.

Graver
Isak Lund
Kærvej 20, 3450 Allerød
Træffes alle hverdage kl.09.00-15.00
på tlf. 30 30 03 86 

graver@blovstroed.dk