Kirkens interiør

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Alterdugen

Alterdugen fra omkring år 2000
Oplevelser omkring en alterdug

Tårnuret/kirkeuret 2006

Kirkeuret i Blovstrød

Tårnuret

Kirkens nye klæder

Den nye messehagel

Præstetavlen

Præstetavlen

Vasketøj i kirken

Fra Nøglehullet, nr. 2, 1992
VASKETØJ I KIRKEN
Besøgende i Blovstrød kirke kan bag alteret se et primitivt vaskebord med vandkande. Læs mere her.

Tilbageblik - A. Kongsgaard

Tilbageblik

Blovstrød Sogn

Fra Bogen om Frederiksborg Amt, 1969

BLOVSTRØD SOGN OG BLOVSTRØD KOMMUNE
De mange bilister, der efterhånden har fundet på at lægge søndags- eller ferieturen ind gennem Blovstrød by fra Kongevejen mod Isterødvejen og Hørsholm motorvej, vil ikke være utilbøjelige til at tillægge de første beboere her æstetiske bevæggrunde ved valget af boplads. Læs videre her

Harald Søbye, præst i Blovstrød kirke 1948 - 1964