Kirkens interiør

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Flemming Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Foto: Stine Nyberg

Kirkens nye klæder

Den nye messehagel

Præstetavlen

Præstetavlen

Vasketøj i kirken

VASKETØJ I KIRKEN
Besøgende i Blovstrød kirke kan bag alteret se et primitivt vaskebord med vandkande. Læs mere her.

Blovstrød Sogn og Blovstrød Kommune

Vagn Borgholt om Blovstrød Sogn og Blovstrød Kommune

Harald Søbye, præst i Blovstrød kirke 1948 - 1964

Besøg i Blovstrød kirke af komponist, kirkemusiker og musikpædagog Bernhard (Anders) Christensen

Vi skriver den 27, august 1925. Ifølge lektor emeritus Peder Kaj Pedersens Kulturstudier fra 2015 kan vi i Bernhard Christensens dagbog læse om Bernhards familie:”Vi bestemte os da endelig til at tage af sted.

------ Saa besøgte vi Kirken: Røde Sandsten og Mursten. Lille ikke skøn inden døre. Orglet gammelt og lille. Jeg spillede for første gang på et Kirkeorgel. Det var herligt selv om tonerne var spinkle og mangelfulde. Jeg spillede den pragtfulde Bachs Prelude  ”Vor Gud han er saa –”  og endelig noget Fantasi (dvs. han improviserede). Det var det bedste ved Turen. ----


”Bernhard Christensen var i august 1925 som 19-årig med sin familie på besøg i præstegården i Blovstrød, idet de var i familie med præsteparret. I Folketællingerne 1880, 1885 og 1895 kan vi læse, at Blovstrøds præstekone i 1925, Clara Bertha Christensen, var søster til Bernhards fader Hans Bernhard Christensen. Det er jo morsomt at læse, at Blovstrød kirkes gamle orgel var en så stor oplevelse for Bernhard, der senere dyrkede orgelspillet og efter at have været sanger ved Christiansborg Slotskirke 1929 – 1945 blev organist ved Vangede kirke i 31 år.Samtidig med sine organistopgaver komponerede han smukke salmer, og han komponerede musik som jazzoratorier, hvor han arbejdede sammen med Hermed D. Koppel og med tekstforfatteren Sven Møller Kristensen, og han skrev musik til PH-revyer m.m. Dertil kom koncerter for symfoniorkester. Bernhard havde også pædagogisk virke som lærer specielt for småbørn og på skole for småbørnspædagoger.  I den forbindelse skrev han talrige børnesange og sanglege, samt et par børnebøger.Bernhard Christensen er født den 9. marts 1906 og døde den 20. marts 2004.,