Gratis tilbud i Blovstrød Kirke

Børnekor for alle børn
fra 0.-5. klasse

Bliv en del af kirkens spire- og børnekor
Blovstrød Kirke fortsætter i det næste skoleår med at tilbyde korundervisning for alle 0-5 klasser. 

Det er hver tirsdag efter skole og de yngste bliver fulgt til og fra Oasen af kirkens personale.

Korleder Rosemaria Rex fortæller om kirkens kortilbud for børn:
”Vi synger både enstemmigt og flerstemmigt, rytmisk og klassisk musik. Vi arbejder med rytmer, lærer noder, danser kanondanse og træner både øret og stemmen. Og så gør vi os klar til at kunne deltage i gudstjenesterne ved særlige lejligheder”.

Tilmelding på rosemariarex@gmail.com

Spirekor for 0., 1. og 2. kl. tirsdage kl. 13.45-14.30

Børnekor for 3., 4. og 5. kl. tirsdage kl. 14.45-16.00.

Kom og vær med! Vi begynder den 20. august 2019!