Minikonfirmander

Minikonfirmandordningen eller den indledende konfirmationsforberedelse skal ikke forveksles med den almindelige konfirmandundervisning som foregår i 8. klasse .

Minikonfirmandordningen er helt sin egen. Den er et frivilligt, kirkeligt tilbud til børn på 3.-4. klasses niveau og har eksisteret i ca. 20 år. Ordningen giver gode muligheder for, at børn i lokalområdet kan komme til at lære deres egen sognekirke nærmere at kende gennem leg og aktiviteter. 

Det overordnede ansvar for undervisningen har sognepræst Kristine Ravn. Kirkens organist sørger for sang og musik, og så har vi frivillige hjælpere med til at hygge om os. I fællesskab arbejder vi på at være kirke i børnehøjde. Og det gør vi med lysandagt, bibelske fortællinger, kirkeløb, salmesang og diverse aktiviteter og leg såvel inde som ude.

Minikonfirmanderne tager det gamle hus under grundig lup og bruger både tidsmaskine og fantasi undervejs. De øver sig ihærdigt på at være moderne disciple i halvanden time torsdag eftermiddag. Det hverken kan eller skal gå stille af. Spørgsmålene står i kø, og snakken fortsætter livligt ovre i sognegården, når vi hygger os med kage og saftevand.

Så … faktisk er det ret sejt at være minikonfirmand.

Tilmelding til minikonfirmand

I efterår 2020 er det muligt for alle 3. klasser på Blovstrød Skole at blive minikonfirmand. Minikonfirmandundervisningen foregår fredage fra 13.30-15.00 med start den 28. august (og afslutning med festgudstjeneste tirsdag den 6. oktober). Sognepræst Kristine Krarup Ravn står for undervisningen sammen med Stella Meldgaard og Ulla Petersen.