Foto: Flemming Nyberg

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste 2018
Søndag den 23. september kl. 10.00
 
fejrer vi høsten med en festlig gudstjeneste, hvor byens børn bærer høstens gaver ind i kirken. Kirkens Voksen-, Børne- og Spirekor medvirker. Efterfølgende holdes auktion over gaverne i sognegårdshaven, hvor der også vil være bålpandekager, pølser og mulighed for selv at presse æbler til most.

Medbring gerne en høstgave til auktionen. Pengene går til Soldaterhjemmet i Høvelte. Alle børn, der vil hjælpe med at bære høstens gaver ind i kirken, møder kl. 9.45 i sognegården.

Æblepresning og pølseristning


Under selve gudstjenesten vil kirkens kor medvirke for at skabe en særlig stemning. Og efter gudstjenesten vil der være både æblepresning, bagning af bålpandekager og pølser i sognegårdshaven.Traditionen tro vil der efter høstgudstjenesten også blive afholdt auktion over de skænkede høstgaver. De indsamlede midler går til soldaterhjemmet i Høvelte.