Blovstrød Kirkes Voksenkor

Igennem flere generationer har Blovstrød Kirke haft tradition for at have et voksenkor for de sangglade. Koret har under devisen ’man behøver ikke være god til at synge – det bliver man!’ været et samlingspunkt for både de øvede, de letøvede og nybegynderne.

Med kirkens ansættelse af organisten Christine Raft har voksenkoret fået en ny korleder.

Koret mødes ugentligt tirsdage kl.19-20.30 i sognegården.

Alle er velkomne i voksenkoret. Færdigheder i nodelæsning er ikke nogen forudsætning.

For mere information kontakt korleder Christine Raft på pianoraft@gmail.com eller kormedlemmer Elli Falk på 48 17 39 24 og Grete Jessen på 48 17 21 87.