Flytning af sognegrænse.

Den 1. august 2018 flyttedes sognegrænsen mellem Lillerød og Blovstrød. Flytningen hænger sammen med et indtryk i Lillerød og Blovstrød menighedsråd af, at en del, der bor i netop denne del af byen, føler sig nærmere knyttet til Lillerød end Blovstrød Kirke. Et indtryk som en offentlig høring bekræftede sidste år. 
Men samtidig ved vi, at det ikke er alle, der har det på den måde! Derfor er det vigtigt for os at understrege, at alle – uanset hvilken side af sognegrænsen man nu tilfældigvis bor på - stadig er meget velkomne i Blovstrød Kirke, det være sig til seniorklubben, babysalmesang, gudstjenester og alle de øvrige arrangementer.
Ligesom det stadig er muligt at bestille kirkebil til søndagens gudstjeneste. 
Og hvis man ønsker at beholde sit sognebånd til Blovstrød Kirke, sådan at man ikke automatisk overgår til Lillerød sogn efter den 1. august, så er det meget let. Det kræver blot, at man henvender sig til Allerød og Hillerøds provstis fælles Kirkekontor på telefon 70 23 03 93 og oplyser sit navn samt fødselsdag. 
Kontoret er åbent mandag - fredag: kl. 9-12.30. Torsdag også: kl.16-18.
Eller man kan sende en mail til kirkekontoret hpfk@km.dk
Det er muligt via kirkekontoret at løse sognebånd til sognepræst Kristine Krarup Ravn / Mathias Harding - og dermed Blovstrød sogn. 

Med venlig hilsen
Blovstrød Menighedsråd.