Tværkulturel gudstjeneste

25. nov. kl. 14.30
Der vil her være mulighed for at fejre gudstjeneste sammen med kristne migranter fra Sandholm- og Sjælsmarkcentrene. Efter gudstjenesten vil et par af deltagerne fortælle deres historier i sognegården, hvor der vil være kaffe og kage. Gudstjenesten er på engelsk.

Kyndelmissegudstjeneste

5. feb. 2019 kl. 17.00
Først serveres der suppe i sognegården, og vi læser et vintereventyr. Herefter går vi over i kirken til en kort andagt.

Fastelavnsgudstjeneste

3. marts 2019 kl. 10.00
Familiegudstjeneste og efterfølgende fastelavnsfejring.