Udendørs gudstjeneste og alsang

17. juni kl. 10.00, ved Kristine K. Ravn 
Den almindelige højmesse foregår i sognegårdshaven. Under gudstjenesten vil der være tilbud om leg og fortælling for de mindste. Efter gudstjenesten er der alsang fra højskolesangbogen og løse ark. Alle opfordres til at tage en picnickurv med og nyde egen medbragt frokost i sognegårdshaven. Derudover vil der være kaffe og kage.

Indsættelsesgudstjeneste af barselsvikar

19. august kl. 10.00 
Provsten skal indsætte den nye barselsvikar, og menighedsrådet regner med, at det kommer til at ske i højmessen den 19. august kl. 10. Efterfølgende vil menighedsrådet være vært ved en lille reception i sognegården. Hold øje med kirkens hjemmeside og dagspressen, når vi nærmer os, for at tjekke om denne dato bliver den endelige.

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste

21. august kl. 19.30, Ny præst. 
Alle årets konfirmander mødes til indskrivningsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten vil der blive fortalt lidt om, hvad årets undervisning byder på, og der vil være mulighed for at bytte rundt på konfirmationsdatoer på de tidspunkter, hvor der er særligt mange skrevet på. Ingen vil dog blive tvunget til at flytte sig i forhold til den tilmelding, man allerede har tilkendegivet via hjemmesiden.

Høstgudstjeneste

Den 23. september kl. 10.00 fejrer vi høsten med en festlig gudstjeneste, hvor byens børn bærer høstens gaver ind i kirken. Kirkens Voksen-, Børne- og Spirekor medvirker. Efterfølgende holdes auktion over gaverne i sognegårdshaven, hvor der også vil være bålpandekager, pølser og mulighed for selv at presse æbler til most.Medbring gerne en høstgave til auktionen. Pengene går til Soldaterhjemmet i Høvelte. Alle børn, der vil hjælpe med at bære høstens gaver ind i kirken, møder kl. 9.45 i sognegården.