Prædikenværksted

Apostlen Paulus skrev, at ”troen kommer af det,

der høres” (Romerbrevet 10,17) – men hvad hører

jeg egentlig, når jeg om søndagen hører evangelieteksten

blive oplæst af præsten og udlagt af

samme?

 

Er præstens pointe(r) til at forstå? Hvad med

teksten selv: Er den til at forstå? Hvad handler den

om? Og giver teksten mening for mit livs vedkommende,

altså taler den til mig?

 

Disse – og med sikkerhed flere – spørgsmål vil vi

føre en samtale om, når Blovstrød Kirke for første

gang inviterer til prædikenværksted under ledelse

af sognepræst Mathias Harding.

 

Ingen særlige kundskaber for deltagelse er på

krævet ud over interesse i søndagens evangelietekst.

Tilmelding er ikke nødvendig, men alligevel kærkommen

til matha@km.dk senest dagen før.

 

Som forsøgsordning finder to arrangementer sted i

sognegården i efteråret 2019.

Hver gang serveres der en bid brød og lidt at

drikke.

 

Det drejer sig om følgende to dage:

 

Onsdag den 2. oktober kl.19.00, hvor vi taler om

søndagens tekst: Lukasevangeliet kapitel 7,11-17

”Opvækkelsen af enkens søn i Nain”,

16. søndag efter trinitatis.

 

 

Onsdag den 27. november kl. 19.00, hvor vi taler

om søndagens tekst: Lukasevangeliet 4, 16-30

“Jesus i Nazarets synagoge”,

1. søndag i advent.