Prædikenværksted - for Gud og hvermand

I foråret er der igen prædikenværksted i Blovstrød

sognegård, hvor alle er velkomne til en samtale om

søndagens evangelietekst.

 

Første arrangement finder sted i sognegården onsdag

d. 12. februar kl. 18.30, hvor vi skal tale om

søndagens tekst (Søndag seksagesima): Markusevangeliet

4,26-32 ’lignelsen om det voksende korn

og om sennepsfrøet’.

 

Andet arrangement finder sted i sognegården

onsdag d. 1. april kl. 18.30, hvor vi skal tale om

søndagens tekst (Palmesøndag): Johannesevangeliet

12,1-16 ’Salvningen i Betania’ + ’Indtoget i

Jerusalem’.

 

Sognepræst Mathias Harding er tovholder. 

 

Der vil være en let tapas-anretning til deltagerne. Det er gratis at være med, men tilmelding er nødvendig til Mathias Harding (29 88 78 15 / matha@km.dk) senest tirsdagen inden.