Skærtorsdag, 18. april kl. 17.30

Først en aftensgudstjeneste, og derefter vil der blive serveret påskeinspireret middag i sognegården.Tilmelding til spisningen skal ske til Gunhild Fjord på sms eller telefon 30 30 43 35 senest Palmesøndag.

Langfredag, 19. april kl. 10.00

En såkaldt liturgisk gudstjeneste, hvor evangeliernes syv korsord læses højt vekslende med Verdi-Kvartettens opførelse af Joseph Haydns syv kompositioner over korsordene. 
Wladyslaw Marchwinski violin, Inger Meinertz cello, Elsebeth Tofte-Hansen violin og Jørgen Buhl Pedersen bratsch