Højskolesang

Kom og deltag i fællessang i sognegården:

torsdag den 9. januar

torsdag den 13. februar

torsdag den 12. marts

torsdag den 16. april

torsdag den 14. maj.

Alle dage er kl. 10.00.

Sangen er hjertetale!

Ingen medlemsskab, dog koster det kr. 10 for kaffe og småkager

Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.