Højskolesang

Kom og deltag i fællessang i sognegården torsdag

den 14. marts
den 10. april
den 2. maj
den 12. sept.
den 10. okt
den 14. nov
den 12. dec 

Alle dage er kl. 10.00.

Sangen er hjertetale!

Ingen medlemsskab, dog koster det kr. 10 for kaffe og småkager