Højskolesang

Kom og deltag i fællessang i sognegården torsdag

den 13. september, 11. oktober, 8. november og
13. december.
Alle dage er kl. 10.00.

Sangen er hjertetale!

Ingen medlemsskab, dog koster det kr. 10 for kaffe og småkager