Højskolesang

Kom og deltag i fællessang i sognegården:

torsdag den 10. september

torsdag den 8. oktober

torsdag den 12. november

torsdag den 10. december

 Alle dage er kl. 10.00.

Sangen er hjertetale!

Ingen medlemsskab, dog koster det kr. 10 for kaffe og småkager

Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.