Højskolesang

Kom og deltag i fællessang i sognegården:

torsdag den 12. september,
torsdag den 10. oktober,
torsdag den 14. november og
torsdag den 12. december.

Alle dage er kl. 10.00.

Sangen er hjertetale!

Ingen medlemsskab, dog koster det kr. 10 for kaffe og småkager

Højskolesang arrangeres af Ældre Sagen.