Tre konvertitter ved teolog Martin Ravn

21. februar 2019 kl. 19.00 i kirken. 
De tre forfattere Sigrid Undset (1882-1949), Graham Greene (1904-1991) og Evelyn Waugh (1903-1966) voksede alle tre op i relativt kirkefremmedefamilier i henholdsvis Norge og England. Somvoksne konverterede de alle til den katolske kirke,hvilket fik afgørende betydning for deres livssyn ogdermed deres kunst. Hvorfor blev de omvendt tilnetop den katolske kirke? Er de dermed eksklusivtkatolske forfattere, eller rummer deres forfatterskaberindsigter angående kristendommen, somkan kaldes fælleskirkelige og har almen inteesse?Igennem en vandring i Undsets, Greenes ogWaughs forfatterskaber giver foredraget et signalementaf det tyvende århundredes åndsliv, somde tre søgende forfattere diagnosticerede, mensom de også på afgørende vis kom til at præge.Hvad var det, Undset, Greene og Waugh mangledei deres samtid, og hvad fandt de i den tro,som de valgte til som voksne?

Foredrag med Charlotte Rørth

20. marts kl. 19.00 i sognegården Charlotte Rørth vil fortælle om sine bøger “Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende” og “Vi mødte Jesus – og hvad kommer det andre ved”, som omhandler en specifik, personlig erfaring med kristendommen, og hvilken betydning sådanne erfaringer kan have for andre.