Når livet er på spil - sygdom som vendepunkt i livet

Onsdag den 24. januar kl. 19.00 i kirken I mødet med alvorlig sygdom, traumatiske begivenheder eller tab af en nærtstående oplever mange mennesker et ”eksistentielt chok”, der kan forandre opfattelsen af tilværelsens værdier. Når det sker, reagerer en del mennesker med uro og angst. Foredraget vil undersøge, hvordan mennesker taler om disse spørgsmål, og hvordan menneskers overvejelser varierer afhængigt af deres livssyn og tro. Christian Juul Busch har været hospitals præst på Rigshospitalet igennem 28 år og er bosiddende i Kattehale i Blovstrødsogn. Vi begynder med en kort andagt i kirken og fortsætter derefter med foredrag i sognegården.

Søndagshøjmessen –dens historie og teologi

Torsdag den 22. marts kl. 19.00 i kirken Professor i dogmatik Bent Flemming Nielsen holder foredrag om søndagens gudstjeneste, der har rødder helt tilbage til nytestamentelig tid. Den nuværende gudstjenesteform bærer traditioner både fra kirkens første århundreder og fra reformationstiden i sig. I en ganske almindelig søndagshøjmesse finder vi spor af århundreders brug, — spor, som er slebet til gennem tusinder og atter tusinder af menneskers deltagelse. Men hvodan er historien bag gudstjenesten, og hvordan forholder det sig med de enkelte led? Hvornår opstod de faste tekstlæsninger, hvad er salmernes rolle, hvad med dåb og nadver? Hvad er traditionen bag disse led? Foredraget vil belyse den historiske og teologiske baggrund bag nogle af disse traditioner. Vi begynder med en kort andagt i kirken og fortsætter derefter med foredrag i sognegården.