Liv og død i menneskets hænder

Ole Hartling fortæller om etiske overvejelser 14. november kl. 19.30 i sognegården Overlæge dr.med. og tidligere formand for etisk råd Ole Hartling fortæller om de etiske spørgsmål og dilemmaer, som jævnligt opstår i takt med, at mennesket og lægevidenskaben bliver i stand til mere og mere, men samtidig skal beslutte sig for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.