Konfirmandindskrivning for konfirmander der begynder efter sommerferien 2017

Kære konfirmander og kære konfirmandforældre,

 

Det er nu lukket for tilmelding til konfirmation i 2018. Der bliver næste år tre hold konfirmander ved Blovstrød Kirke:

8.a og 8.b fra Blovstrød Skole undervises af sognepræst Kristine K. Ravn tirsdag kl. 8-9.30 og 13.45-15.15. Undervisningen finder sted i Blovstrød sognegård. Der er indskrivningsgudstjeneste for forældre og konfirmander fra Blovstrød Skole 16. august kl. 19.30. Undervisningen begynder i uge 34.

8.a og 8.b fra Allerød Privatskole undervises af sognepræst Elsebeth Hougaard Jensen onsdag kl. 8-9.30. Undervisningen finder sted i Lillerød sognegård, Kirkehaven 3, 3450 Allerød.

 

Der bliver ikke ændret ved de konfirmationsdatoer, som allerede er meldt ud. Elsebeth Hougaard Jensen tager konfirmationen den 28. april kl. 14.30 i Lillerød Kirke, mens Kristine K. Ravn tager de resterende i Blovstrød Kirke. Det vil også være muligt for konfirmander, som kommer til at følge undervisning ved Elsebeth, at blive konfirmeret af Kristine, hvis man har planlagt med dette rent lokalemæssigt osv. (det drejer sig om datoerne Store Bededag 27. april kl. 11 og kl. 13, lørdag 28. april kl. 11 og kl. 13 og søndag 29. april kl. 11).

 

Med venlig hilsen 

Kristine K. Ravn, sognepræst i Blovstrød.

 

online tilmelding

 


Konfirmation

Klik på billedet for at se i fuld størrelse

 

I skoleskemaet på 8. klassetrin står der 'præst/fri' i stedet for kristendom. Det er frivilligt, om man vil gå til præst. Konfirmation er det unge menneskes eget personlige valg. Derfor har man fri, hvis ikke man vil gå til præst. Men man kan godt vælge at gå til præst, selvom man ikke skal konfirmeres, eller er i tvivl, om man vil!

Selve konfirmationen er en flot festgudstjeneste til foråret i Blovstrød Kirke. Man skal være døbt for at kunne blive konfirmeret. Men er man ikke døbt endnu, kan det ske, mens man går til præst. 

Konfirmationsforberedelse er undervisning i kristendom. I undervisningen går de bibelske tekster i dialog med moderne livsspørgsmål. Form og indhold af undervisningen varierer fra år til år og fra præst til præst. Men fortrolighed med fadervor, trosbekendelsen og en gudstjenestes forløb er et vigtigt formål med konfirmationsforberedelsen. Derfor er deltagelse i et vist antal gudstjenester i Den Danske Folkekirke obligatorisk. 

I skoleårets begyndelse kommer der via skolen et introduktionsbrev fra præsten med hjem. Her er bl.a. oplysninger om, hvornår undervisningen begynder. 

I Blovstrød Sogn er der ingen forhåndstilmelding, men det er en fordel, hvis konfirmanderne har deres personnummer med, når de kommer første gang. 

 

Kirkens Præster

 

om Konfirmation
Folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

 

 

 

Konfirmationer 2018, 2019 og 2020

2018 Blovstrød Skole og Allerød Privatskole

Store Bededag 27. april kl. 11 og kl. 13 i Blovstrød Kirke ved Kristine K. Ravn

Lørdag 28. april kl. 11 og kl. 13 i Blovstrød Kirke ved Kristine K. Ravn

Lørdag 28. april kl. 14.30 i Lillerød Kirke ved Elsebeth Hougaard Jensen. Gælder kun Allerød Privatskole.

Søndag 29. april kl. 11 i Blovstrød Kirke ved Kristine K. Ravn

 

2019 Blovstrød Skole

Lørdag den 11. maj kl. 10.00 og 13.00.

Store Bededag den 17. maj kl. 10.00 og 13.00.

 

2019 Allerød Privatskole

Lørdag den 11. maj kl. 11.30 er fortrinsvis for 8. B 

Store Bededag den 17. maj kl. 11.30 er fortrinsvis for 8. A

 

2020 Blovstrød Skole

Store Bededag den 8. maj kl. 10.00 og 11.30

Lørdag den 9. maj kl. 10.00 og 13.00

 
Online tilmelding:

2017-2018

Online tilmelding

2018-2019

Online tilmelding
2019-2020

Online tilmelding